scscscscsc

scscscscsc

Người ta không quan tâm ai đó nói gì về bạn trong bộ phim
kể cả không quan tâm bạn nói gì.
Họ quan tâm những gì bạn đã làm được

— Mark Zuckerberg